سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اساس حکمت ترس از خداونداست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
برنامه ریزی روستایی در ایران
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» پیامدهای مهاجرت روستاـ شهری نسل جوان روستا

چکیده‌

هر چند مهاجرت در طول تاریخ اجتماعی بشر همواره وجود داشته است اما مهاجرت روستاـشهری پدیده‌ای است که در فرآیند صنعتی شدن کشورها ظاهر شده است و بسیاری از تحولات اجتماعی‌ـ فضایی جوامع ناشی از این پدیده می‌باشد. انقلاب صنعتی را می توان عامل اساسی رشد و توسعه مهاجرت و شهر نشینی قلمداد کرد این جریان ابتدا در اروپای غربی و پس از آن در کشورهای رو به رشد صورت گرفته است. در ایران همراه با صنعتی شدن شهرها جذب جوانان جویای کار مازاد در بخش کشاورزی از روستا به شهر به نفع فعالیتهای صنعتی و خدماتی آغاز گشته و تا کنون نیز ادامه دارد. در این مقاله سعی شده است با بررسی ویژگیهای جامعه روستایی و شهری ایران وضعیت جوانان مهاجر بعد از مهاجرت بیان و تأثیر مهاجرت آنها بر شهرها و روستاها اشکار گردد. بنابراین ابتدا با توجه به دیدگاههای موجود در خصوص مهاجرت به طور مختصر به انگیزه‌های مهاجرت‌های روستاـ شهری پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بصورت پیمایشی پیامدهای مهاجرت جوانان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است. به عبارت دیگر در این مجال به دنبال این مساله می باشیم که مهاجرت جوانان از روستا چه پیامدها و آثاری را بر مهاجرین و جوامع مهاجر پذیر و مهاجر فرست داشته است.

نتایج تحقیق دو نوع پیامد مثبت و منفی در هر یک از حوزه ها را نشان می‌دهد پیامدهای مثبتی چون بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش آگاهی جوانان، آموزش بهتر و تغییراتی در سبک پوشش، روابط  اجتماعی، عادات غذایی و گذران اوقات فراغت جوانان به وجود آمده است و پیامدهای منفی آن سوای از قطع ارتباط جوان با خانواده خود در روستا و مسائل مرتبط با آن به بر هم خوردن نسبت جنسی در روستاها و شهرها منجر شده و اثرات دیگری چون بزهکاری ، افزایش بی‌بندو باری اخلاقی، گژرفتاری اجتماعی، مشاغل کاذب، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و ... در شهرها به وجود آمده است.

 

واژگان کلیدی: تحولات اجتماعی- فضایی، مهاجرت،مهاجرت روستا‌ـ شهری، نسل جوان

 

در صورت تمایل و نیاز به اصل مقاله درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمائید


 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد قاسمی ( دوشنبه 87/11/14 :: ساعت 11:9 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

بررسی استراتژی مطلوب مدیریت بحران در مخاطرات محیطی با تاکید بر ش
بررسی نقش شهرهای میانی درتوسعه گردشگری شهری
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری ش
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران (3) (نتیجه گیری)
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران (2)
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران
[عناوین آرشیوشده]