سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و از او پرسیدند عدل یا بخشش کدام بهتر است ؟ فرمود : ] عدالت کارها را بدانجا مى‏نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید . عدالت تدبیر کننده‏اى است به سود همگان ، و بخشش به سود خاصگان . پس عدل شریفتر و با فضیلت‏تر است . [نهج البلاغه]
برنامه ریزی روستایی در ایران
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» معرفی برخی همایش های بین اللملی مرتبط با جغرافیا در سال 2009

هر ساله در جهان همایش های متعدد علمی پیرامون مسائل روستایی و شهری برگزار می شود در زبر چند نمونه از این همایشهای معرفی شده اند که علاقه مندان می توانند به سایت هر کدام رجوع کنند و مشخصات هر کنفرانس را ببینند.

04 Dec 2008 International Conference on Knowledge in Small and Medium Sized Towns: Towns as a place of knowledge and diffusion Faro Portugal

11 Dec 2008
Corporate Social Responsibility- Fortune at the Bottom of the Pyramid Jabalpur India

04 Jan 2009
The 7th Annual Hawaii International Conference on Education 2009 Honolulu Hawaii

09 Mar 2009
5th NATIONAL EXTENSION EDUCATION CONGRESS KANPUR India

06 May 2009
The 6th PEARL Conference - Public Economics At the Regional and Local level Jinan China

08 May 2009
Teamwork for Better Health Conference 2009 Melbourne Australia

13 May 2009
Sustainable Development 2009 Cyprus Cyprus

11 Jun 2009
7th National Community Cancer Summit Prince George Canada

24 Jun 2009
International Conference on Computing and Informatics 2009 (ICOCI09) Kuala Lumpur Malaysia

12 Nov 2009
The Integration of Sustainable Agriculture and Rural Development in the Context of Climate Change, the Energy Crisis and Food Insecurity Agadir Morocco

12 Nov 2009 L’Integration de l’Agriculture dans le Developpement Rural Durable au Defi des Crises Alimentaire, Energetique et Climatique Mondiales agadir Moroccoنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد قاسمی ( چهارشنبه 87/11/30 :: ساعت 1:12 عصر )
»» Sustainable Agriculture as a Foundation of Rural Development and

Village and rural settling and its consequences, and agriculture has an important place in Iran , But paying less amount of necessary attention to rural regions and its potential production human resources and extensional system, are the main problems in achieving the rural development. It is clear that recognizing and analyzing the rural development planning and having an analytic study on obstacles of rural development will pave the way for integrated development and prevent from future problems in agriculture and food crisis. One way for rural development is the sustainable development in agriculture through providing extensional system.

In this article, the sustainable  agriculture will consider regarding with social aspects (training, population and poverty), economic aspects (economic growth, investing and occupation), natural aspects (land, water and variety of subsistence), political aspects (law and programs), and agriculture internal sustainable (farming and production patterns and revenue operation system). For this study we select "Roudasht"  district  in "Isfahan" province and collect information of 20 villages through questionnair, observation and interview. Then the information were analyzed by quantitative and qualitative models.

Results show that agriculture extensional systems caused some significant changes in achieving agricultural aims such as: sustainable agriculture development to eradicate poverty, preventing from food crisis in that area, life circumference destroys and rural - urban migrations.

 Keywords: Rural Development, Sustainable Agriculture, Food Crisis, Centeral Region of Iranنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد قاسمی ( شنبه 87/11/19 :: ساعت 1:59 عصر )
»» پیامدهای مهاجرت روستاـ شهری نسل جوان روستا

چکیده‌

هر چند مهاجرت در طول تاریخ اجتماعی بشر همواره وجود داشته است اما مهاجرت روستاـشهری پدیده‌ای است که در فرآیند صنعتی شدن کشورها ظاهر شده است و بسیاری از تحولات اجتماعی‌ـ فضایی جوامع ناشی از این پدیده می‌باشد. انقلاب صنعتی را می توان عامل اساسی رشد و توسعه مهاجرت و شهر نشینی قلمداد کرد این جریان ابتدا در اروپای غربی و پس از آن در کشورهای رو به رشد صورت گرفته است. در ایران همراه با صنعتی شدن شهرها جذب جوانان جویای کار مازاد در بخش کشاورزی از روستا به شهر به نفع فعالیتهای صنعتی و خدماتی آغاز گشته و تا کنون نیز ادامه دارد. در این مقاله سعی شده است با بررسی ویژگیهای جامعه روستایی و شهری ایران وضعیت جوانان مهاجر بعد از مهاجرت بیان و تأثیر مهاجرت آنها بر شهرها و روستاها اشکار گردد. بنابراین ابتدا با توجه به دیدگاههای موجود در خصوص مهاجرت به طور مختصر به انگیزه‌های مهاجرت‌های روستاـ شهری پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بصورت پیمایشی پیامدهای مهاجرت جوانان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است. به عبارت دیگر در این مجال به دنبال این مساله می باشیم که مهاجرت جوانان از روستا چه پیامدها و آثاری را بر مهاجرین و جوامع مهاجر پذیر و مهاجر فرست داشته است.

نتایج تحقیق دو نوع پیامد مثبت و منفی در هر یک از حوزه ها را نشان می‌دهد پیامدهای مثبتی چون بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش آگاهی جوانان، آموزش بهتر و تغییراتی در سبک پوشش، روابط  اجتماعی، عادات غذایی و گذران اوقات فراغت جوانان به وجود آمده است و پیامدهای منفی آن سوای از قطع ارتباط جوان با خانواده خود در روستا و مسائل مرتبط با آن به بر هم خوردن نسبت جنسی در روستاها و شهرها منجر شده و اثرات دیگری چون بزهکاری ، افزایش بی‌بندو باری اخلاقی، گژرفتاری اجتماعی، مشاغل کاذب، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و ... در شهرها به وجود آمده است.

 

واژگان کلیدی: تحولات اجتماعی- فضایی، مهاجرت،مهاجرت روستا‌ـ شهری، نسل جوان

 

در صورت تمایل و نیاز به اصل مقاله درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمائید


 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد قاسمی ( دوشنبه 87/11/14 :: ساعت 11:9 صبح )
»» مفاهیم توسعه

مفاهیم توسعه

توسعه به مفهوم امروزی آن از زمانی در بین جوامع رایج گردید که فشارهای روزافزون شکافهای طبقاتی با مکانیزه شدن صنعت شتاب بیشتری پیدا کرد و این فشارها درمدت زمان اندکی تا سرحدطغیان جوامع گسترش پیدا نمود . از همان زمان تاکنون مطالعات فراوانی پیرامون توسعه جوامع در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... صورت پذیرفت و راهبردهای متعدد و سیاستهای متفاوتی پیرامون ایجاد رفاه ، کاهش فقر ، تعدیل درآمدوقدرت طبقات اجتماعی و ... ارائه گردید و آزمون و خطاهای بسیار باعث شد که جوامع امروزی روند توسعه رابه صورت یک استراتژی کلان وبلندمدت ودائمی برای خود در نظر گرفته وتمام برنامه ریزیهای خرد، میانه و کلان کشوری در تمام دنیا بادید توسعه و برای رسیدن به توسعه بیشتر در تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... طراحی می شود از این جهت در راستای تدوین هر برنامه اجرایی به منظور رسیدن به توسعه برای آن که از آزمون و خطاهای تکراری اجتناب گردد لازم است که دیدگاهها،نظریه ها و سیاستهای توسعه حداقل به صورت اجمالی مرور شده تا ارتباط و همگونی آنها در تدوین سیاستی جدید مدنظر قرار گیرد لذا این فصل از پژوهش به مفاهیم ، تعاریف ، دیدگاهها ، نظریه ها و سیاستهایی که درزمینه توسعه بطور کلی و توسعه روستایی ، توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی ، توسعه فن آورانه و ... به طور اختصاصی می باشند ، می پردازد .

             توسعه

توسعه فرایندی است زمان مند که طی آن تغییرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیربنایی رفاهی و ... به منظور بهبود وضعیت ترقی ، خوشبختی ، ارتقائ  بهداشت ، ارتقائ تحصیلات و ... برای همه اقشار جامعه ایجاد می گردد . به طور کلی توسعه تعریف جدیدی از تکامل زندگی انسانها است و نمی تواند مقوله جدیدی به حساب آید چون میل به تکامل از ابتدای زندگی بشریت در بین انسانها وجود داشته و از سوی آنها به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه برای دستیابی به این تکامل برنامه ریزی صورت می گرفته است. بشر اولیه برای زیستن نیازمند شکار بود و وجود شکارهای فراوان و متعدد برای آنها به مثابه رفاه و آسایش بود . به همین منظور گروههای منسجم انسانها برای زیستن مناطق مختلف کره زمین را که غنی از مواد خوراکی و آب آشامیدنی کافی بود انتخاب می کردند و این یعنی تکامل .

همچنین اختراع چرخ برای حمل اجسام بزرگ نیز فرایندی بود که انسانها را به آرامش و رفاه بیشتری برساند و روند اجرای آن نیز یک روند تکاملی بود .

امروزه نیز اختراعات و اکتشافات مختلف بشر همه به خاطر رسیدن به تکامل و یا به عبارتی دیگر توسعه یافتگی است و هدف بشر از توسعه یافتن رسیدن به آسایش و رفاه بیشتر است.

از ویژگیهای توسعه می توان به چندبعدی بودن آن ،زمان بر بودن آن ، اتکای آن به تغییرات اساسی و ساختاری جامعه و بهبود وضعیت اشاره نمود .

وقتی صحبت از توسعه دریک جامعه می شود ابعاد مختلفی برای رسیدن به توسعه مطرح می گردد،بعداقتصادی،     بعد اجتماعی ، بعد سیاسی ، بعد فرهنگی ، بعد انسانی ، بعد فن آوری و ...

زمانی گفته می شود که یک جامعه توسعه یافته است که آن جامعه در تمام ابعاد به یک سری استانداردهای مطلوب دست پیدانموده باشد و مسلماً رسیدن به این گونه استانداردها مستلزم زمان و تغییرات ساختاری حتی در طرز تلقی افراد ان جامعه می باشد در این شرایط روند توسعه جامعه را از حالت نامطلوب گذشته به سوی حالتی مطلوب سوق داده است.

 

به طور کلی توسعه فرایندی است زمان مند که طی آن تغییرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیر بنایی ، رفاهی و ... به منظور بهبود وضعیت ، ترقی ، خوشبختی ، ارتقاء بهداشت ، ارتقاء تحصیلات و ... برای همه اقشار جامعه ایجاد می گردد .

 تغییرات اجتماعی

به نظر گی روشه «تغییرات اجتماعی عبارت است از تغییری قابل رویت در طول زمان به صورتی که موقتی و یا کم دوام نباشد ، بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثرگذارد و جریان تاریخ آن را دگرگون نماید . » ( ازکیا 1381 10 )

به طورکلی تغییرات اجتماعی لازمه فرایند توسعه است . هرجامعه ای در یک زمان مشخص یک طرز تلقی مشخصی را برای یک پدیده مشخص یا نامشخص دارد درصورتی که آن جامعه بخواهد نسبت به آن پدیده موقعیت فعلی خود را به جای مطلوب تری ارتقا دهد لازم است که طرز تلقی افکار عمومی را نسبت به آن پدیده متحول سازد و ساختار سازمانی آن جامعه را برای رسیدن به مطلوبیت موردنظر تغییردهد و چون آن جامعه از افراد متفاوت با افکار و اعتقادات متفاوت و خرده فرهنگهای مختلف به وجودآمده این گونه تغییرات  تغییراتی است زمان بر و( مسلماً در صورت ایجاد ) پر دوام .نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد قاسمی ( سه شنبه 86/4/5 :: ساعت 10:7 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

بررسی استراتژی مطلوب مدیریت بحران در مخاطرات محیطی با تاکید بر ش
بررسی نقش شهرهای میانی درتوسعه گردشگری شهری
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری ش
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران (3) (نتیجه گیری)
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران (2)
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران
[عناوین آرشیوشده]