سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش خود را به نادانی و یقینتان را به شکّ تبدیل نکنید و چون دانستید، عمل کنید و چون یقین کردید، اقدام کنید . [امام علی علیه السلام]
برنامه ریزی روستایی در ایران
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» فقر روستایی و پیامدهای آن

دنیای دهقانان فرهنگ فقر است               اسکار لوئیس

در یک تعریف توسعه روستایی راهبردی جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر می دانند همانطور که در نوشته های پیشین نیز متذکر شده بودم مهمترین مسأله در زندگی روستایی فقر می باشد و در حدود 4/26 درصد از جمعیت روستایی زیرخط فقر می باشند و همین مقدار نیز روی خط فقر یا نزدیک آن می باشند و کمتر مشاهده شده است که فقر از روستائیان جدا شده باشد.

اکنون به پیامدهای فقر، بخصوص فقر روستایی می پردازیم: فقر دو نوع پیامد مستقیم و غیرمستقیم در خانوار روستایی می تواند داشته باشد:

پیامدهای مستقیم مانند

1.     فروش محصولات با قیمت بسیار پایین

2.     سرمایه اولیه درآمد صرف نیازهای مصرفی ضروری و روزانه شده

3.     نبود نقدینگی فرد روستایی را بسوی گردابی از بدهکاری می کشاند

4.     درآمد پایین کشاورزی، شغل دوم را ایجاب می کند که این باعث رکور مدرنیزاسیون در کشاورزی می شود.

5.     نبود نقدینگی باعث عدم اعتماد مؤسسات وام دهنده به روستایی می شود.

 

و پیامدهای غیرمستقیم آن

 

1. سطح تکنیک پایین کشاورزان باعث می شود بجای کنترل طبیعت آنها خود را با طبیعت و محیط وفق دهند.

2. فقر نیاز به امنیت را بیشتر می کند و این باعث می شود که فرد روستایی از ریسک کردن بپرهیزد

3. که مورد دوم و عدم ریسک باعث می شود که کشاورز فقط مواد مصرفی خود را تولید کند و نتیجتاً از تولید تجاری باز می ماند که در کل به ضرر اقتصاد ملی می باشد

بنابراین با توجه به پیامدهای (مستقیم و غیرمستقیم) بالا ایجاب می کند که توجه به ریشه کنی فقر روستایی واهتمام دولتمردان به آن دو چندان شده

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد قاسمی ( چهارشنبه 86/3/23 :: ساعت 11:31 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

بررسی استراتژی مطلوب مدیریت بحران در مخاطرات محیطی با تاکید بر ش
بررسی نقش شهرهای میانی درتوسعه گردشگری شهری
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری ش
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران (3) (نتیجه گیری)
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران (2)
مدیریت مواد زاید در مناطق روستایی ایران
[عناوین آرشیوشده]